Heriau Byw

Technoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd – Canolfan Ragoriaeth MYBB (sbriwales.co.uk)

Arweinydd Her: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Yr Her: Her i ymateb yn gyflym i Covid-19, gyda’r bwriad o ddatblygu, arddangos a masnacheiddio datrysiadau hyfforddiant efelychu mwy ymdrochol i glinigwyr y GIG, sy’n elwa ar ddatblygiadau mewn realiti rhithwir a thechnolegau cysylltiedig.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth (Cronfa Her P-RC: CCRChallengeFund@cardiff.ac.uk)

Yn hydref 2021, lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) 4 her yn chwilio am dechnolegau lleoli arloesol i gefnogi’r newid i fflydoedd cyngor di-allyriadau. Roedd yr heriau’n cynnwys:

1. Ynni adnewyddadwy ar y safle ar gyfer gwefru’r fflyd cerbydau trydan yn nepos y cyngor

Optimeiddio ynni adnewyddadwy ar y safle ar gyfer gwefru fflyd cerbydau trydan yn nepos y cyngor – RhTG (ktn-uk.org)

Cyngor Arweiniol yr Her: Merthyr Tudful

Yr Her: Optimeiddio ynni adnewyddadwy ar y safle ar gyfer gwefru fflyd cerbydau trydan yn nepos y cyngor.

Bydd modd uwchraddio datrysiadau a’u cymhwyso ar gyfer Awdurdodau Lleol eraill yn y rhanbarth.

2. Efeilliaid digidol ar gyfer rheoli ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr

Efeilliaid digidol ar gyfer rheoli ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr wrth ymyl y depo – RhTG (ktn-uk.org)

Cyngor Arweiniol yr Her: Sir Fynwy

Yr Her: Anelu at ddod o hyd i ddulliau a yrrir gan ddata o ddefnyddio cerbydau a seilwaith yn y dyfodol ar gyfer cerbydau di-allyriadau.

3. Cyflenwadau ynni ategol di-allyriadau ar gyfer cerbydau cyfleustodau a chymunedol

Cyflenwadau ynni ategol di-allyriadau ar gyfer cerbydau cyfleustodau a chymunedol – RhTG (ktn-uk.org)

Cyngor Arweiniol yr Her: Sir Fynwy

Yr Her: Anelu at ddod o hyd i atebion ynni integredig i wella gallu ynni cerbydau di-allyriadau i ganiatáu defnydd ynni ategol.

4. Optimeiddio cerbydau a’r seilwaith gwefru ar gyfer fflyd y cyngor i drosglwyddo i gerbydau trydan.

Optimeiddio cerbydau a’r seilwaith gwefru ar gyfer fflyd y cyngor i drosglwyddo i gerbydau trydan – RhTG (ktn-uk.org)

Cyngor Arweiniol yr Her: Caerffili

Yr Her: Ceisio dod o hyd i ddatrysiadau digidol i alluogi’r penderfyniadau caffael cywir i gael eu gwneud er mwyn optimeiddio cerbydau a’r seilwaith gwefru i drosglwyddo i gerbydau trydan.

Heriau Newydd sy’n Lansio’n Fuan

Bydd 2 her newydd yn cael eu lansio ym mis Chwefror 2022 gyda chyfleoedd i fusnesau yn y meysydd:

  1. Cynhyrchu bwyd cynaliadwy
  2. Mynediad i wasanaethau iechyd y GIG

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio isod a dilynwch ni ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Heriau Arfaethedig mewn Datblygu

Ar ddechrau 2022, bydd tîm y Gronfa Her yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau a gweithdai i gefnogi datblygiad her yn y meysydd:

  • Arloesedd Gofal Cymdeithasol
  • Economi Gylchol
  • Adfywio

Mwy o fanylion i ddilyn – tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf