Dechrau Trafodaeth

Ydych chi'n gweithio yn y sector cyhoeddus? Oes gennych chi ddiddordeb mewn datrys problemau’n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus neu broblemau cymdeithasol? Ydych chi’n awyddus i rannu syniadau ac arfer gorau gyda’ch cyfoedion? Dewch ac ymunwch â chymuned y Gronfa Her!

Mewngofnodi i'r Fforwm

Ddim yn aelod?

I ymuno â’n cymuned a sgwrsio â chyfoedion o’r un anian sy’n angerddol dros ddatrys problemau drwy arloesi, cofrestrwch yma:

Skip to content