Cronfa Her Arloesi Newydd – Her y Traceostomi

Trachostomy challenge

Yn dilyn ein cyhoeddiad am Gronfa Her Arloesi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC), mae’r Athro Kevin Morgan, Deon Ymgysylltu ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cyflwyno panel o arbenigwyr gofal iechyd ac arloesi i […]

A oes gennych her sy’n gofyn am ateb arloesol?

Mae Cronfa Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC) yn gwahodd cyrff y sector cyhoeddus i ddatblygu heriau a chysylltu â sefydliadau a all roi atebion i’r heriau hynny, gan arwain at wasanaethau gwell, […]

Skip to content