Nodweddion allweddol Cronfeydd Her

Mae’r erthygl hon yn tynnu ar adolygiad llenyddiaeth helaeth ac yn dilyn o’r erthygl flaenorol yn amlinellu rhai pwyntiau allweddol i’w hystyried wrth ddylunio cronfa her. Yma rydym yn edrych […]

Skip to content